1 persoon

We hebben discipelen nodig die discipelen maken.HANS MAATDirecteur

Het Evangelisch Werkverband is een visiebeweging in de Protestantse Kerk in Nederland die gelooft dat de kerk zich kan blijven vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest. Het Evangelisch Werkverband is een stichting met een bestuur, en is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van giften.
Op het kantoor in Terschuur werkt een team van ongeveer 8 mensen, sommigen met een vast dienstverband, anderen als vrijwilliger. Daarnaast kan het Evangelisch Werkverband een beroep doen op een groep vrijwilligers die inzetbaar is bij lokale en regionale activiteiten.
De website ontmoetingenmetjezus.nl is speciaal opgericht om het nieuwe eboek: Ontmoetingen met Jezus onder de aandacht te brengen.

No products in the cart.